Privacyverklaring

B&B 3 kastanjes (handelsnaam van Inline), gevestigd aan Witte Rozenstraat 48A 2311 XX Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.3kastanjes.nl Witte Rozenstraat 48A 2311 XX Leiden +31 6 47441897

  1. Zorge is de Functionaris Gegevensbescherming van B&B 3 kastanjes. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

B&B 3 kastanjes verwerkt uw persoonsgegevens niet via onze eigen website maar wel via de website van Bedandbreakfast.nl.
Op de website van bed&breakfast 3 kastanjes wordt gebruik gemaakt van de Reserveringsmodule van Bedandbreakfast.nl. Met behulp van deze reserveringsmodule kan een gast een kamer reserveren bij bed&breakfast 3 kastanjes. De persoonsgegevens die via deze Reserveringsmodule worden gevraagd zijn:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens (alleen plaats)
- Land
- Taal
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Datum aankomst en vertrek
- Aantal volwassenen
- Kenteken auto voor betaald parkeren indien van toepassing

Bedandbreakfast.nl heeft in hun Algemene Voorwaarden een bijlage over Data-Uitwisseling staan. B&B 3 kastanjes is akkoord met de Algemeen Voorwaarden van Bedandbreakfast.nl en conformeert zich aan die voorwaarden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

B&B 3 kastanjes verwerkt uw persoonsgegevens via bedandbreakfast.nl voor de volgende doelen:

- Het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen en het versturen van een reviewverzoek. Later het afhandelen van uw betaling (factuur). En voorts contact met U op te kunnen via bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

- B&B 3 kastanjes verwerkt de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en nachtregister (wettelijke verplichtingen).

- kenteken van de auto: in Leiden is betaald parkeren op kenteken. In ons dagtarief voor het appartement zijn ook de kosten van het parkeren meegenomen. Daarvoor moeten wij via het kenteken de auto aanmelden voor (onze gasten gratis) parkeren.

Geautomatiseerde besluitvorming:

B&B 3 kastanjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B 3 kastanjes) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

B&B 3 kastanjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: voornaam, achternaam, plaats, geslacht, emailadres, aantal personen
Bewaartermijn: 1 jaar voor belastingaangifte inkomstenbelasting en toeristenbelasting (nachtregister)
Reden Persoonsgegevens: om contact met u te kunnen onderhouden, voor betaling en aangifte belastingen.
Kenteken auto.
Reden: voor gratis parkeren van de auto van de gasten.
Bewaartermijn: alleen gedurende de (parkeer)tijd  dat de gasten bij de B&B logeren.  Daarna wordt het kenteken automatisch gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden

B&B 3 kastanjes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

B&B 3 kastanjes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B 3 kastanjes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. B&B 3 kastanjes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

B&B 3 kastanjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

×

Log in